logo Main   |   Register   |   Login
education
 


Islamic and Asian Civilisations/ Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS)

Sinopsis

Kursus ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelajar tentang sejarah, prinsip, nilai, aspek utama Tamadun Melayu, Tamadun Islam serta budayanya. Dengan adanya pendedahan ilmiah tentang budaya dan ketamadunan di Malaysia, diharapkan para pelajar akan menjadi lebih peka terhadap isu-isu yang boleh menyumbang kepada pemupukan budaya hormat dan harmoni dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia. Antara tajuk dalam kursus ini adalah Interaksi antara Pelbagai Tamadun, Tamadun Islam, Tamadun Melayu, Cabaran Kontemporari yang dihadapi oleh Tamadun Islam dan Asia dan Prinsip Islam Hadhari.

Register   |   Login


Copyright © 2014 Centre for Academic Excellence & Student Advisory and Development, All rights reserved.